Geschiedenis van Tiro

cropped-LogoFoto1.png

Het is eigenlijk allemaal 28 jaar geleden (officieel opgericht op 13 maart 1989) begonnen op een jagersbal van de Antwerpse Jagersvereniging in Zaal Hilma in Bergom. Er waren ook blazers en toen na een stomme opmerking ‘willen wij eens zingen’ er een 4-tal leden dit ernstig namen werd Tiro(*) geboren…Jos Smekens , Jan Michiels, Fred Michiels en Gerard Arnaudts. Fred zocht en vond de dirigent Dolf Smets die tot op de dag van vandaag nog steeds het koor dirigeert. Gerard zorgde voor het lokaal (boven Den Ander in Westerlo) en de wekelijkse repetities (op maandag) gingen van start..

Van het oorspronkelijk idee dat het mannen moesten zijn werd snel afgestapt toen ook de vrouwen van de jagers wouden meedoen. Stilaan groeide het aantal leden en kwamen er jagers bij, trackers, gelijkdenkenden/sympathisanten, natuurmensen…

Jos, Jan en Fred en enkele anderen van het eerste uur zijn ook vandaag nog steeds actieve leden.

De liederen moesten gaan over jacht, natuur, volksliedjes en het was Dolf die is beginnen zoeken in zijn eigen archief naar geschikte stukken, deze bewerkte en nieuwe componeerde. Ook liederen van Franse Jachthoornblazers (waar tekst op werk gezet) werden aangepast en in het repertorium opgenomen. Stilaan brachten ook de leden boekjes aan in het Duits, Nederlands, Frans of Engels die ze vonden op rommelmarkten e.d. Tot vandaag maken deze liederen deel uit van het rijke repertorium dat zowel twee-, drie- als vierstemmige liederen bevat.

 
 
(*) Tiro is een verbastering van de Franse uitroep “tire haut!” Een waarschuwing om het opstaan van vliegend wild aan te duiden en is bedoeld om naar een hoger doel te mikken. Voor de leden van Tiro is dat in zijn figuurlijke betekenis altijd zo gebleven.
Bron: Handboek der Nederlandse taal, Vijfde hoofdstuk. De jagerstaal.